Visie talige grondhouding – Sint Jozefschool Ukkel

 

Hoe zien wij de toekomst op vlak van talige diversiteit op onze school? Waar streven we naar?

Onze school zien we in de toekomst als een weerspiegeling van de multiculturele maatschappij die voor ons de Brusselse context is. We willen elke klas zien als een kleinere variant van onze huidige en toekomstige diverse maatschappij waar meertaligheid gewaardeerd wordt.

Binnen- en buiten de schoolomgeving, voor onze leerlingen en ouders, partners,… willen we deze waarderende houding ten opzichte van de thuistaal en de algemene talige diversiteit uitstralen.

Daarnaast willen we de verwachtingen hoog houden ten opzichte van het Nederlands. We streven ernaar om van onze leerlingen vaardige taalgebruikers te maken in het Nederlands. Hiervoor blijft het Nederlands de algemene voertaal (zonder onderdrukking van andere talen).

Vanuit ZILL willen we ook blijvend aandacht besteden aan de context van elke klas en elk kind individueel. De talen die in een klas aanwezig zijn en de taal-identiteit van elk kind willen we dus specifiek waarderen.

 

Waarom?

We willen van onze leerlingen wereldburgers maken en ze aanzetten om meertalige taalgebruikers te worden later. Bovendien willen we ze een positieve attitude meegeven ten opzichte van diversiteit zodat ze later met respect met verschillen kunnen omgaan.

Een positieve attitude ten opzichte van alle talen zorgt ook voor een hoger welbevinden van elk kind. Door de kinderen in het begin extra tijd te geven om de taal te spreken,  respecteer je het taalverwervingsproces van elk kind en bevorder je het.

We willen de kloof tussen de leefwereld van de kinderen en de schoolomgeving verkleinen doordat deze meer op elkaar gaan lijken. Op die manier hopen we dat ze in het echte leven, de strategieën, waarden en normen die ze op school leren ook spontaan gaan toepassen.

 

Hoe kunnen we dit verwezenlijken?

Vanuit die ambitie wensen we:

  • Jonge kleuters, nieuwe leerlingen, anderstalige nieuwkomers, maar ook alle andere leerlingen tijd te geven vooraleer ze zich in het Nederlands moeten uitdrukken. Die tijd is afhankelijk van het taalverwervingsproces van elk kind. We zoeken naar oplossingen om zo best mogelijk te communiceren met elk kind en kansen te bieden om kinderen optimaal onderling te laten communiceren.
  • Wekelijkse waarderende activiteiten rond meertaligheid (categorie = waarderen)  in te voeren en dan te integreren in elke klas en met de hele basisschool. Hiermee bedoelen we talensensibiliseringsactiviteiten.
  • Daarboven willen we elke leerkracht van de basisschool de vrijblijvende mogelijkheid bieden om meertaligheid in te zetten (categorie= inzetten) als opstap om het Nederlands te leren en mag er ook al aan taalinitiatie Engels, Duits en Frans worden gewerkt binnen een bepaalde overeenkomst met collega’s. We willen regelmatig en grondig reflecteren op onze aanpak om een verticale leerlijn hierin te bewaren.
  • Een paar concrete leefregels rond taalgebruik binnen en buiten de schoolomgeving te bepalen met het hele team.
  • Inzetten op een krachtige leeromgeving met betekenisvolle taken, een grondige differentiatie en het toereiken van taalstrategieën binnen onze leerarrangementen.
  • Doelgericht en functioneel onderwijs organiseren in functie van de noden van onze leerlingen in een meertalige context.
  • Onze visie uitstralen binnen- en buiten de schoolomgeving.