INSCHRIJVINGEN


Onze school werkt met aanmeldingen. U kan de beschikbare plaatsen raadplegen en aanmelden via de website van het LOP: www.inschrijveninbrussel.be

 

De volgende data zijn belangrijk voor aanmelding of inschrijving:

 

Broers/zussen en kinderen van personeel hebben recht op de voorrangsperiode.

Zij kunnen aangemeld worden vanaf 4 januari 2021 (8u00) tot 15 januari 2021 (16u00).

 

De bekendmaking van de toewijzingsresultaten is op 27 januari.

 

Inschrijving broers/zussen vanaf 28 januari 2021 (8u00) tot 24 februari 2021 (16u00).

Online aanmeldingen
Voorrang Nederlands en voorrang (N)GOK

Capaciteit raadpleegbaar vanaf 26 februari 2021.

 

Aanmelden op inschrijveninbrussel.be mogelijk vanaf 1 maart (9u00) tot 26 maart 2021 (16u00).

 

Toewijzingen en weigeringen: 30 april 2021.

 

Inschrijving van aangemelde kinderen mogelijk vanaf 3 mei 2021 (8u00) tot 26 mei 2021 (12u00).

Vrije inschrijvingen

Beschikbare plaatsen zichtbaar vanaf 28 mei 2020.

 

Start vrije inschrijvingen op 3 juni 2021 (9u00).

 

 

TAALTESTEN

Het Huis van het Nederlands neemt taaltesten af. U kan contact opnemen via de website www.huisnederlandsbrussel.be.

 

HULP NODIG?

Voor vragen over de inschrijvingsprocedure of over het Lokaal Overleg Platform contacteert u het LOP Brussel Basisonderwijs via: lop.brussel@vlaanderen.be of via telefoon: 02 553 30 20.

NL
FR
EN
DE