Fysiek Schoolbezoek:

        Op woensdag 14/12/2022 van 13u30 tot 14u30

        Op maandag 09/01/23 van 17u30 tot 18u30

        Op dinsdag 17/01/2023 van 17u30 tot 18u30

        Op woensdag 01/03/2023 van 14u00 tot 15u00

        Op donderdag 09/03/2023 van 17u30 tot 18u30

Onze school werkt met aanmeldingen. 

U kan de beschikbare plaatsen raadplegen en aanmelden via de website van het LOP: www.inschrijveninbrussel.be

 

INSCHRIJVINGEN

De volgende data zijn belangrijk voor aanmelding of inschrijving:

U kan de beschikbare plaatsen raadplegen en aanmelden via de website van het LOP: www.inschrijveninbrussel.be

De volgende data zijn belangrijk voor aanmelding of inschrijving:

Broers/zussen en kinderen van personeel hebben recht op de voorrangsperiode.

Voor de onthaalklas werken we met rechtstreekse inschrijving (voor broers/zussen/KVP) : maak telefonisch een afspraak : 02 375 53 20

Voor alle andere klassen moet er aangemeld worden.

Zij kunnen aangemeld worden vanaf 9 januari 2023 (8u00) tot en met 20 januari 2023 (16u00).

De bekendmaking van de toewijzingsresultaten is op 1 februari 2023.

Online aanmeldingen
Voorrang Nederlands en voorrang (N)GOK

Aanmelden op inschrijveninbrussel.be mogelijk vanaf 28 februari (9u00) tot 21 maart 2023 (16u00).

Toewijzingen en weigeringen: 21 april 2023

Inschrijving van aangemelde kinderen mogelijk vanaf 24 april 2023 (8u00) tot 15 mei 2023 (12u00).

Vrije inschrijvingen

Start vrije inschrijvingen op 23 mei 2023, tijdens de vrije inschrijvingsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats.  Er geldt geen voorrang meer.  Een overzicht van de vrije plaatsen kan geraadpleegd worden via https://www.inschrijveninbrussel.be/vrije-plaatsen/vrije-plaatsen-basisonderwijs.

De volgende data zijn 

Taaltesten

Het Huis van het Nederlands neemt taaltesten af. U kan contact opnemen via de website www.huisnederlandsbrussel.be.


Nog vragen over de inschrijvingsprocedure of de werking van het Lokaal Overleg Platform Brussel Basisonderwijs?

LOP Brussel Basisonderwijs
Telefoon: 02 553 30 20
E-mail: 
lop.brussel@vlaanderen.be
Postadres: Koning Albertlaan II-laan 15 – bureau 4A29, 1210 Brussel

 

Hulp nodig bij aanmelden:

Bibliotheek
Ukkel
 | Altijd op afspraak
De Broyerstraat 27 (niet op ma) • 02 331 28 24 (niet op ma) • 
bibliotheek@ukkel.brussels

GC Het Huys | Altijd op afspraak
Egide Van Ophemstraat 46 (do – vr: 10 – 16 u.) • 02 343 46 58 • 
hethuys@vgc.be

 
Muntpunt | Consultatiemomenten voor persoonlijke hulp bij
aanmeldingsprocedure

Munt 6, 1000
Brussel
  (tussen 1 maart en 26 maart op maandag van 17u tot 19u, op woensdag van 14u tot 16u, op vrijdag van
14u tot 16u en op zaterdag van 10u tot 12u) • 
www.muntpunt.be