DIGITAAL infomoment voor ouders op:

Maandag 7 juni:
om 14u30 via volgende link: Klik hier

Donderdag 10 juni:
om 9u30 via volgende link:  Klik hier 

Digitale vrije inschrijvingen:

 Donderdag 3 juni, maandag 7 juni, maandag 14 juni telkens vanaf 9u

INSCHRIJVINGEN

Onze school werkt met aanmeldingen. U kan de beschikbare plaatsen raadplegen en aanmelden via de website van het LOP: www.inschrijveninbrussel.be

De volgende data zijn belangrijk voor aanmelding of inschrijving:

Broers/zussen en kinderen van personeel hebben recht op de voorrangsperiode.

Zij kunnen aangemeld worden vanaf 4 januari 2021 (8u00) tot 15 januari 2021 (16u00).

De bekendmaking van de toewijzingsresultaten is op 27 januari.

Inschrijving broers/zussen vanaf 28 januari 2021 (8u00) tot 24 februari 2021 (16u00).

Online aanmeldingen
Voorrang Nederlands en voorrang (N)GOK

Capaciteit raadpleegbaar vanaf 26 februari 2021.

Aanmelden op inschrijveninbrussel.be mogelijk vanaf 1 maart (9u00) tot 26 maart 2021 (16u00).

Toewijzingen en weigeringen: 30 april 2021.

Inschrijving van aangemelde kinderen mogelijk vanaf 3 mei 2021 (8u00) tot 26 mei 2021 (12u00).

Vrije inschrijvingen

Beschikbare plaatsen zichtbaar vanaf 28 mei 2020.

Start vrije inschrijvingen op 3 juni 2021 (9u00).

Taaltesten

Het Huis van het Nederlands neemt taaltesten af. U kan contact opnemen via de website www.huisnederlandsbrussel.be.


Nog vragen over de inschrijvingsprocedure of de werking van het Lokaal Overleg Platform Brussel Basisonderwijs?

LOP Brussel Basisonderwijs
Telefoon: 02 553 30 20
E-mail: 
lop.brussel@vlaanderen.be
Postadres: Koning Albertlaan II-laan 15 – bureau 4A29, 1210 Brussel

Hulp nodig bij aanmelden:

Bibliotheek
Ukkel
 | Altijd op afspraak
De Broyerstraat 27 (niet op ma) • 02 331 28 24 (niet op ma) • 
bibliotheek@ukkel.brussels

GC Het Huys | Altijd op afspraak
Egide Van Ophemstraat 46 (do – vr: 10 – 16 u.) • 02 343 46 58 • 
hethuys@vgc.be

 
Muntpunt | Consultatiemomenten voor persoonlijke hulp bij
aanmeldingsprocedure

Munt 6, 1000
Brussel
 (tussen 1
maart en 26 maart
op maandag van 17u tot 19u, op woensdag van 14u tot 16u, op vrijdag van
14u tot 16u en op zaterdag van 10u tot 12u)
• www.muntpunt.be