Fysiek Schoolbezoek:

– 29/11/2023 om 13u00

– 12/12/2023 om 16u00

– 11/01/2024 om 17u30

– 17/01/2024 om 13u00

– 30/01/2024 om 17u30

Onze school werkt met aanmeldingen. 

U kan de beschikbare plaatsen raadplegen en aanmelden via de website van het LOP: www.inschrijveninbrussel.be

 

INSCHRIJVINGEN

De volgende data zijn belangrijk voor aanmelding of inschrijving:

U kan de beschikbare plaatsen raadplegen en aanmelden via de website van het LOP: www.inschrijveninbrussel.be

De volgende data zijn belangrijk voor aanmelding of inschrijving:

Broers/zussen en kinderen van personeel hebben recht op de voorrangsperiode.

Voor de onthaalklas werken we met rechtstreekse inschrijving. 
Voor broers/zussen/KVP: Maak telefonisch afspraak 02/375.53.20

Aanmelden : 8 januari 2024 (10u00) tot 19 januari 2024 (12u00)

Inschrijven : 24 januari tot 7 februari 2024

Online aanmeldingen
Voorrang Nederlands en voorrang (N)GOK

Aanmelden op inschrijveninbrussel.be mogelijk vanaf 27 februari 2024 (9u00) tot 19 maart 2024 (16u00).

Toewijzingen en weigeringen: 21 april 2024

Inschrijving van aangemelde kinderen mogelijk vanaf 22 april 2024 (8u00) tot 13 mei 2024 (12u00).

Vrije inschrijvingen

Start vrije inschrijvingen op 23 mei 2024, tijdens de vrije inschrijvingsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats.  Er geldt geen voorrang meer.  Een overzicht van de vrije plaatsen kan geraadpleegd worden via https://www.inschrijveninbrussel.be/vrije-plaatsen/vrije-plaatsen-basisonderwijs.

Start schooljaar 2024-2025:  2 september 2024

Taaltesten

Het Huis van het Nederlands neemt taaltesten af. U kan contact opnemen via de website www.huisnederlandsbrussel.be.


Nog vragen over de inschrijvingsprocedure of de werking van het Lokaal Overleg Platform Brussel Basisonderwijs?

LOP Brussel Basisonderwijs
Telefoon: 02 553 30 20
E-mail: 
lop.brussel@vlaanderen.be
Postadres: Koning Albertlaan II-laan 15 – bureau 4A29, 1210 Brussel

 

Hulp nodig bij aanmelden:

Bibliotheek
Ukkel
 | Altijd op afspraak
De Broyerstraat 27 (niet op ma) • 02 331 28 24 (niet op ma) • 
bibliotheek@ukkel.brussels

GC Het Huys | Altijd op afspraak
Egide Van Ophemstraat 46 (do – vr: 10 – 16 u.) • 02 343 46 58 • 
hethuys@vgc.be

 
Muntpunt | Consultatiemomenten voor persoonlijke hulp bij
aanmeldingsprocedure

Munt 6, 1000
Brussel
  (tussen 1 maart en 26 maart op maandag van 17u tot 19u, op woensdag van 14u tot 16u, op vrijdag van
14u tot 16u en op zaterdag van 10u tot 12u) • 
www.muntpunt.be