Fysiek Schoolbezoek:

– op woensdag 09/03 om 13u30
– op dinsdag 15/03 om 18u00
Gelieve een mondmasker te dragen.

Onze school werkt met aanmeldingen. 

U kan de beschikbare plaatsen raadplegen en aanmelden via de website van het LOP: www.inschrijveninbrussel.be

INSCHRIJVINGEN

De volgende data zijn belangrijk voor aanmelding of inschrijving:

Broers/zussen en kinderen van personeel hebben recht op de voorrangsperiode.

Zij kunnen aangemeld worden vanaf 10 januari 2022 (8u00) tot en met 21 januari 2022 (16u00).

De bekendmaking van de toewijzingsresultaten is op 2 februari.

Inschrijving broers/zussen met gunstig toewijzingsbericht vanaf 3 februari 2022 (8u00) tot 23 februari 2021 (12u00).

Online aanmeldingen
Voorrang Nederlands en voorrang (N)GOK

Capaciteit raadpleegbaar vanaf 02 maart 2022 tot en met 26 maart 2022.

Aanmelden op inschrijveninbrussel.be mogelijk vanaf 7 maart (9u00) tot 31 maart 2022 (16u00).

Toewijzingen en weigeringen: 6 mei 2021.

Inschrijving van aangemelde kinderen mogelijk vanaf 9 mei 2022 (8u00) tot 31 mei 2022 (12u00).

Vrije inschrijvingen

Beschikbare plaatsen zichtbaar vanaf 3 juni 2022.

Start vrije inschrijvingen op 9 juni 2022 (9u00).

De volgende data zijn 


Taaltesten

Het Huis van het Nederlands neemt taaltesten af. U kan contact opnemen via de website www.huisnederlandsbrussel.be.


Nog vragen over de inschrijvingsprocedure of de werking van het Lokaal Overleg Platform Brussel Basisonderwijs?

LOP Brussel Basisonderwijs
Telefoon: 02 553 30 20
E-mail: 
lop.brussel@vlaanderen.be
Postadres: Koning Albertlaan II-laan 15 – bureau 4A29, 1210 Brussel

 

Hulp nodig bij aanmelden:

Bibliotheek
Ukkel
 | Altijd op afspraak
De Broyerstraat 27 (niet op ma) • 02 331 28 24 (niet op ma) • 
bibliotheek@ukkel.brussels

GC Het Huys | Altijd op afspraak
Egide Van Ophemstraat 46 (do – vr: 10 – 16 u.) • 02 343 46 58 • 
hethuys@vgc.be

 
Muntpunt | Consultatiemomenten voor persoonlijke hulp bij
aanmeldingsprocedure

Munt 6, 1000
Brussel
  (tussen 1 maart en 26 maart op maandag van 17u tot 19u, op woensdag van 14u tot 16u, op vrijdag van
14u tot 16u en op zaterdag van 10u tot 12u) • 
www.muntpunt.be