Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
Maandag 2 september 2019.

Vrije dagen in het eerste trimester
– Pedagogische studiedag: Woensdag 25 september 2019.
– Herfstvakantie: Van maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november 2019.
– Wapenstilstand: Maandag 11 november 2019.
– Facultatieve verlofdag: Maandag 25 november 2019.

Kerstvakantie
Van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020.

Vrije dagen van het tweede trimester
– Krokusvakantie: Van maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020.

Paasvakantie
Van maandag 6 april tot en met zondag 19 april 2020.

Vrije dagen van het derde trimester
– Facultatieve verlofdag: Donderdag 30 april 2020.
– Dag van de Arbeid: Vrijdag 1 mei 2020.
– Pedagogische studiedag: Maandag 11 mei 2020.
– Hemelvaartsdag: Donderdag 21 mei 2020.
– Brugdag: Vrijdag 22 mei 2020. – Pinkstermaandag: Maandag 1 juni 2020.

Laatste schooldag Dinsdag 30 juni 2020.

Zomervakantie Woensdag 1 juli 2020 tot en met maandag 31 augustus 2020.